Woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum (WZC) biedt aan ouderen een permanent verblijf in een professioneel kader, waarbij wonen, leven en zorg centraal staan.

Mintus biedt kwaliteitsvolle en betaalbare opvang aan.
De woonzorgcentra creëren een huiselijk woonklimaat en bieden dynamische en professionele kwaliteitszorg.
Dit alles gebeurt vanuit een respectvolle houding met aandacht voor privacy en autonomie.

We zijn sterk in:
> professionele dienstverlening met specifieke aandacht voor de noden van zowel fysisch als psychisch zorgbehoevenden
> respect voor ieders overtuiging
> een betaalbare dagprijs
> een woonzorgcentrum dicht bij jouw vertrouwde omgeving
> een vlotte financiële regeling
> persoons– en belevingsgerichte zorgverlening voor de bewoners
> moderne hulpmiddelen zoals elektrische hooglaagbedden, tilliften, anti-decubitusmatrassen en lig- en zitkussens om een comfortabele houding te kunnen aannemen
> dagelijkse animatieactiviteiten en regelmatige uitstappen, samen met een enthousiast team van vrijwilligers
> aandacht voor de belangrijke momenten in het leven zoals verjaardagen, huwelijksjubilea, Kerstdag, Nieuwjaar en andere feestdagen, telkens met een bijhorende attentie
> een maandelijks informatiekrantje met de activiteiten van het animatieteam
> bewoners en familie worden via de gebruikersraad nauw betrokken bij de werking van het WZC
> de maatschappelijk werker zorgt voor de sociale en administratieve ondersteuning zoals diverse aanvragen adreswijzigingen
> een gezellige cafetaria met democratische prijzen

Onze woonzorgcentra:

WZC Ter Potterie
WZC Hallenhuis
WZC De Vliedberg
WZC Van Zuylen
WZC De Zeventorentjes
WZC Minnewater
WZC Ten Boomgaarde

Je kan steeds vrijblijvend een bezoek brengen aan onze woonzorgcentra, bij voorkeur op afspraak. Personen met domicilie in Brugge of verwantschap met Brugge (onder bepaalde voorwaarden) hebben voorrang op de wachtlijst.

Voor een afspraak, bel 050 32 70 00.
De afspraken voor de WZC worden in de wijken opgedeeld. Je krijgt een afspraak bij één van de betrokken maatschappelijk werkers.

Via deze knop kan je zelf online een aanvraag vullen voor de opname in een woonzorgcentrum:

Voorwaarden

> 65 jaar of ouder zijn
> zwaar zorgbehoevend zijn
> de mentale of fysieke gezondheidstoestand is van die aard dat men niet meer in staat is om thuis te kunnen wonen en deze toestand is onomkeerbaar

Een zwaar zorgbehoevend persoon heeft op minstens drie van de volgende domeinen hulp nodig:
> zich wassen
> zich kleden
> eten
> zich verplaatsen
> toiletbezoek
> dementerend

Meebrengen

Bij het intake-gesprek:

> identiteitsgegevens
> klevertje ziekenfonds
> financiële gegevens
> formulier Katz-schaal

Bedrag

Dagprijzen wzc vanaf 01/03/2020

Dagprijs

Dagprijs echtpaar

WZC Ter Potterie

€ 54,47

€ 49,43

WZC Ten Boomgaarde

€ 54,47

€ 49,43

WZC Hallenhuis

€ 54,47

€ 49,43

WZC De Zeventorentjes

€ 54,47

€ 49,43

WZC Van Zuylen

€ 54,47

€ 49,43

WZC De Vliedberg

€ 54,47

€ 49,43

WZC Minnewater

€ 39,90

€ 33,26 

          Tweepersoonskamer

/

30,55€

 

Wat mag je voor dit bedrag verwachten:
> een comfortabele bewonerskamer
> alle noodzakelijke nutsvoorzieningen
> onderhoud van de kamer
> mogelijkheid tot het inrichten van de kamer met persoonlijke accenten
> verpleegkundige zorg op maat
> verzorgingsmateriaal
> incontinentiemateriaal
>- gebruik en onderhoud bedlinnen
> aangepaste, lekkere maaltijden met drank
> tv-distributie
> dagelijkse activiteiten georganiseerd door het animatieteam

In de kamers van elk woonzorgcentrum zijn eveneens inbegrepen:
> flatscreen televisietoestel
(In de woonzorgcentra Minnewater, Ter Potterie en Ten Boomgaarde is dit niet inbegrepen, maar is er wel de mogelijkheid om een toestel te huren: maandprijs in WZC Minnewater bedraagt € 7 voor een klein scherm en € 8 voor een groot scherm, en € 12 in WZC Ter Potterie en Ten Boomgaarde.)
> ingebouwd koelkastje
(Niet inbegrepen in WZC Minnewater, wel mogelijkheid tot huur aan 6 euro per begonnen maand.)

Wat is er niet inbegrepen in de dagprijs:
> remgeld dokters– en apotheekkosten, kapper, pedicure, telefoonkosten
> drank buiten de maaltijden
> persoonlijke was