Mobitwin (voorheen Minder Mobielen Centrale)

Mobitwin is een vervoersdienst voor mensen met een beperkt inkomen die niet over eigen vervoer beschikken. Dankzij Mobitwin kun je familie bezoeken, een dokter raadplegen of boodschappen doen.

Het vervoer gebeurt door vrijwilligers die op afgesproken dagen en uren beschikbaar zijn. Als gebruiker betaal je jaarlijks lidgeld, een kilometervergoeding en administratiekosten.

Voorwaarden

 • je bent gedomicilieerd in Brugge
 • je hebt een beperkt inkomen (maximaal twee keer het leefloon)
 • je bent minder mobiel
 • je kunt geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
 • je hebt geen eigen auto

Procedure

 1. Vraag je lidmaatschap aan bij Mintus.
 2. Neem contact op via 050 326 326 of thuiszorg@mintus.be
 3. Vraag als lid een rit aan via 050 326 326 of mobitwin@mintus.be

 

Meebrengen

 • Je identiteitsgegevens
 • Gegevens van de huisarts 
 • Een inkomensbewijs
 • Een klevertje van het ziekenfonds

Bedrag

 • Jaarlijks lidgeld: € 12, voor echtparen: € 18.
  In het lidgeld is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.
 • Per gereden kilometer betaal je € 0,4269
 • Per reservatie betaal je 1 euro administratiekost.

Contactinformatie