Centra voor Dagverzorging

Een centrum voor dagverzorging (CDV) is een thuiszorgondersteunend initiatief dat dagelijks opvang, verzorging en een zinvolle dagbesteding biedt aan fysisch en/of psychisch zorgbehoevenden.

Dit alles gebeurt in een gezellige en huiselijke sfeer. De partner of het familielid dat dagelijks instaat voor de thuisverzorging krijgt hierdoor de kans om even op adem te komen.

Mintus beschikt over twee centra voor dagverzorging:
> CDV Den Erker: bevindt zich in het woonzorgcentrum Van Zuylen en richt zich specifiek naar mensen met een fysische zorgbehoevendheid. CDV Den Erker is elke werkdag open van 8.30 tot 17.30 uur.
> CDV De Vliedberg: bevindt zich in het woonzorgcentrum De Vliedberg en richt zich specifiek naar mensen met een psychische zorgbehoevendheid. CDV De Vliedberg is elke werkdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Er is een nauwe samenwerking met een geriater, een ouderenpsychiater en met Foton.
(Foton is een organisatie die  gespecialiseerd is in de psychosociale begeleiding van de zorg voor personen met dementie in de thuissituatie.)

Een greep uit het activiteitenaanbod:
> bewegingsoefeningen, wandelen
> oefeningen voor de mentale stimulatie zoals de krant lezen en woordspelen
> huishoudelijke activiteiten zoals afwassen en soep maken
> koffietafel, verjaardagsfeestjes
> knutselen, bloemschikken
> uitstapjes
> verzorgen van planten en dieren

De mogelijkheid bestaat om in het dagverzorgingscentrum gebruik te maken van bijkomende diensten zoals bad, kapper en pedicure.

Een professioneel en gemotiveerd team staat steeds klaar. Zij zoeken samen met de familie en eventueel andere thuisverzorgers naar de meest geschikte zorgverlening.

De bezoeker wordt verder gevolgd door de eigen huisarts. Indien nodig kan de huisarts op consultatie komen in het dagverzorgingscentrum.
Het centrum volgt het doktersadvies op inzake medicatie, dieetvoeding en verzorging.
Kinesitherapie en logopedie kunnen in het CDV plaatsvinden met de eigen kinesist of logopedist.

Indien gewenst kan de bezoeker ‘s morgens opgehaald worden en ‘s avonds terug naar huis gebracht worden:
> ophalen gebeurt tussen 8 en 10 uur;
> terugbrengen gebeurt tussen 16 en 18 uur.
Het CDV doet beroep op aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers.

Voorwaarden

> 65 jaar of ouder zijn
> gedomicilieerd zijn in Brugge

Procedure

De aanvraag (intakegesprek) kan op verschillende manieren gebeuren:
> in het centrum voor dagverzorging door de verantwoordelijke ter plaatse;
> vanuit het ziekenhuis, dan komt een verantwoordelijke van de dagverzorgingscentra ter plaatse;
> van thuis uit, dan komt een maatschappelijk werker van de sociale dienst langs.

Je krijgt een Katz-schaal (document die de zorgbehoevendheid moet bepalen) mee. Dit laat je door de huisarts invullen, alsook een medicatiefiche en een document met algemene en medische gegevens.
De documenten bezorg je ingevuld terug.

Meebrengen

Voor het intake-gesprek:
> identiteitskaart
> klevertje mutualiteit

Naar het centrum voor dagverzorging:
> medicatie dient van thuis te worden meegebracht. Wij bieden graag informatie over de eventuele tegemoetkomingen van uw ziekenfonds;
> eventueel specifiek verzorgingsmateriaal.

Bedrag

De dagprijs bedraagt € 12,00.
In dit bedrag zijn de volgende zaken inbegrepen:
> 2 koffietafels
> warm middagmaal
> activiteiten
> verzorging

Kostprijs halve dag:
> inclusief middagmaal: € 8,50;
> exclusief middagmaal: € 6,00.

Uitzonderlijke avondopvang in het nabij gelegen woonzorgcentrum is mogelijk en kost € 3,75.

De kosten verbonden aan kapper en pedicure dienen rechtstreeks betaald te worden aan de desbetreffende dienstverlener.
Voor het nemen van een bad wordt geen meerprijs aangerekend.

Contactinformatie