CrossCare

visual crosscareMintus is partner in het project Reable4all, dat deel uitmaakt van het CrossCare programma van Interreg.

Reable4All

Reable4All focust specifiek op fysieke trainingsprogramma’s voor ouderen met mobiliteitsproblemen. Zo helpen we hen om hun zelfstandigheid terug te krijgen. We onderzoeken in Reable4All hoe we deze programma’s tijdig en efficiënt kunnen inzetten.

Samen met de andere projectpartners buigen we ons specifiek over de tool Digirehab. Digirehab is een digitale trainingstool met intelligente en gepersonaliseerde trainingsschema’s. We onderzoeken hoe we Digirehab kunnen integreren in het zorgproces, in samenwerking met bewoners, familieleden, vrijwilligers en zorgprofessionals. We onderzoeken de financiële haalbaarheid van het traject en brengen drie klantreizen of 'customer journeys' in kaart, gelinkt aan verschillende fases van het ouder worden.  

Mintus onderzoekt binnen Reable4All specifiek de toepassing van Digirehab in het woonzorgcentrum. Zo investeren we in gedeelde zorg en willen we meer bewoners, meer en langer zelfstandigheid en zelfredzaamheid bieden.

crosscare posterProjectpartners:

Bewegingstherapie Davidse
Mintus
Stichting Lelie Zorggroep
Wit-Gele Kruis West Vlaanderen
Woon en Zorg Heilig Hart vzw

CrossCare / Interreg

CrossCare is een grensoverschrijdend project waarmee Interreg Vlaanderen-Nederland innovaties in de zorg stimuleert, ondersteunt en versnelt. Zorginnovatie verder verfijnen en op grotere schaal toepassen, doen we door

  • financiële steun vanuit een fonds
  • begeleiding door een zorgproeftuin
  • demonstratie, testing & evaluatie met zorggebruikers en zorgprofessionals

Meer info over CrossCare lees je hier.

interreg