Missie Visie

Onze missie

Mintus biedt als welzijnsvereniging een zorgcontinuüm aan dat dicht bij de zorgvrager staat. We zijn er voor alle inwoners van de Brugse regio die worden geconfronteerd met een tijdelijke of blijvende zorgvraag. We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Mintus wil een performante organisatie zijn die de mogelijkheden en competenties van de zorgvrager en het personeel ondersteunt. Zo bieden we kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat van iedereen. Als welzijnsvereniging zijn we partner in het lokaal sociaal beleid en worden we aangestuurd door lokale mandatarissen.

Onze visie

  • Mintus wil zich als een excellente organisatie profileren binnen het regionaal zorgaanbod. Grote en kleine zorgvragen krijgen bij onze welzijnsvereniging een antwoord en daarbij staat de kwaliteit van het leven voorop. We hebben extra aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, door een sterke lokale verankering.
  • Mintus wil een partner zijn voor hulpvragers. Voor medewerkers zijn we een stimulerende werkgever die hen naar waarde schat en waardoor ze zich gemotiveerd en betrokken voelen. Zo vormen ze een belangrijke schakel om samen op een enthousiaste, professionele, integere manier zorg en ondersteuning te bieden.
  • Mintus wil een sociale werkgever zijn, met aandacht voor het welzijn en eventuele problemen van de medewerkers. We creëren opleiding en tewerkstelling voor kansengroepen, ondere andere via sociale tewerkstelling.
  • Mintus biedt op een maatschappelijk en financieel verantwoorde manier openbare zorg en ondersteuning aan. Zo staan we garant voor toegankelijke en pluralistische zorg en ondersteuning tijdens alle levensfases.
  • Mintus wil in de regio een betrouwbare zorgpartner zijn. We volgen maatschappelijke evoluties op de voet en stemmen onze dienst- en hulpverlening erop af. Bovendien investeren we voortdurend in specialisatie en innovatie.
  • Mintus houdt rekening met de wensen en behoeften van de klant. Dit draagt bij tot kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning op maat.