Vrijwilligerswerk doen

OCMW Brugge en de welzijnsverenigingen doen geregeld een beroep op vrijwilligers. Ze helpen activiteiten of diensten ondersteunen voor specifieke doelgroepen zoals senioren, mensen met een zorgbehoefte, mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid of met een beperking.

Vrijwilligers zijn het hele jaar door aan de slag op deze locaties:

- Mintus buurtcentra: de buurtcentra staan garant voor ontmoeting, ontspanning, vorming en recreatie op maat van de buurt. We bieden er ook informatie, advies en dienstverlening binnen de thuiszorg.

Hoeve Hangerijn: een ontmoetings- en belevingshoeve waar mensen met en zonder beperking samen kunnen (be)leven, werken en zich ontspannen;

- Welzijnsvereniging ’t Sas: een samenwerkingsverband tussen het OCMW, Stad Brugge en CAW Regio Noord-West-Vlaanderen. 't Sas is er voor mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid en werkt binnen deze deelwerkingen met vrijwilligers: 

•    Nachtopvang
•    het Inloophuis
•    de KABA
•    de Antennepost van Dokters van de Wereld

- Vereniging SPOOR Brugge: SPOOR Brugge draagt in samenwerking met de welzijns- en onderwijssector, haar steentje bij om kinderen en jongeren maximale kansen te bieden bij hun ontwikkeling. 

Voorwaarden

  • je bent op zoek naar vrijwilligerswerk
  • je bent gemotiveerd
  • je werkt graag met mensen, ook als ze tot een kwetsbare doelgroep behoren

Procedure

Doe je aanvraag via de Vrijwilligerscentrale in het 'Huis van de Bruggeling'.

HUIS VAN DE BRUGGELING
Vrijwilligerscentrale
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 44 82 22
vrijwilligerscentrale@brugge.be

Of neem contact op met een van deze locaties