Kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf is geïntegreerd in een woonzorgcentrum (WZC), waardoor de zorgbehoevende oudere gebruik kan maken van alle faciliteiten van het WZC.

De doelstelling van kortverblijf:
> (definitieve) opname in een woonzorgcentrum zo lang mogelijk uitstellen
> een eerste kennismaking met de werking van een woonzorgcentrum
> de draagkracht van de mantelzorger helpen ondersteunen

Kortverblijf biedt de mantelzorger (in de tijd beperkte) opvang:
> wanneer de mantelzorger zelf tijdelijk de zorg niet kan opnemen, bijvoorbeeld wegens hospitalisatie
> ter ontlasting van de mantelzorger
> tijdens een herstelperiode na hospitalisatie

Kortverblijf kan gedurende maximaal 90 dagen per jaar,
met een limiet van 60 aaneensluitende dagen.

WZC met mogelijkheid tot kortopvang:

WZC De Zeventorentjes
Sint-Lucaslaan 50
8310 Assebroek
dezeventorentjes@mintus.be
050 32 79 50
4 kamers

WZC Ter Potterie
Peterseliestraat 21
8000 Brugge
050 32 72 00
terpotterie@mintus.be
4 kamers

WZC Van Zuylen
Geralaan 50
8310 Sint-Kruis
050 32 79 00
vanzuylen@mintus.be
4 kamers, waarvan 2 kamers voor personen met dementie

WZC Minnewater
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1
8000 Brugge
050 32 76 00
minnewater@mintus.be 
5 kamers, waarvan 2 kamers voor personen met dementie

WZC De Vliedberg
Ruddershove 1
8000 Brugge
050 32 77 00
devliedberg@mintus.be
4 kamers, enkel voor personen met dementie
  
WZC Hallenhuis
Pastoriestraat 1 B
8200 Sint-Andries
050 32 71 10
hallenhuis@mintus.be
4 kamers, waarvan 1 kamer voor personen met dementie

WZC Ten Boomgaarde
Ter Beke 27
8200 Sint-Michiels
050 32 78 00
tenboomgaarde@mintus.be
4 kamers, waarvan 2 kamers voor personen met dementie

Voorwaarden

> ouder zijn dan 65 jaar
> Bruggelingen krijgen voorrang

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren bij een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening van het OCMW Brugge:
Ruddershove 4 te 8000 Brugge
050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be

Er is ook de mogelijkheid om zelf via de website www.kortverblijven.be een periode in te boeken.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> Katz-schaal (ingevuld door de huisarts of in het ziekenhuis)
> medicatie, kledij en eventueel specifiek persoonlijk verzorgingsmateriaal voor de duur van het verblijf

Bedrag

De kostprijs is gelijk aan de dagprijs van een woonzorgcentrum:

Woonzorgcentrum: Dagprijs:
WZC De zeventorentjes 54,19€
WZC Ter Potterie 54,19€
WZC Van Zuylen 54,19€
WZC Minnewater 39,69€
WZC De Vliedberg 54,19€
WZC Hallenhuis 54,19€
WZC Ten Boomgaarde 54,19€

 

Bepaalde ziekenfondsen voorzien een tussenkomst in de dagprijs.

Contactinformatie