Age’In

Het lokaal bestuur van groep Brugge (Stad en OCMW) wil werk maken van een participatief buurtbeleid binnen de thema’s welzijn en samenleven, zorg en gezondheid. Om deze nieuwe rol en nieuwe manier van werken grondig te onderzoeken en te ontwikkelen, werd een subsidie-opportuniteit gezocht en gevonden. Het lokaal bestuur ontwikkelde samen met Europese partners het Europese 'AGE'IN' project. Dit project legt de focus op buurtgericht werken rond sociaal geïsoleerde ouderen en laat toe om in twee pilootbuurten een 'buurtverbinder' aan te stellen. Naar locatie kiest het lokaal bestuur voor twee kwetsbare buurten, Sint-Pieters en de binnenstad (buurt Sint-Anna/Langestraat kwartier).

Dit project draagt bij tot de doelstellingen die geformuleerd worden binnen ‘Vierkant tegen eenzaamheid’, maar richt zich op de verouderende bevolking. Het project Age’In wil onderzoeken en aantonen hoe ouderen langer thuis kunnen wonen. De Stad wil eenzaamheid gaan detecteren, een aangepast dienstenaanbod opzetten op buurtniveau en inzetten op ergonomie aan huis, in samenwerking met Mintus die ook partner is in dit verhaal. 

Met dit project wenst de Stad de levenskwaliteit te verhogen, de omgeving aanpakken en inzetten op veilige openbare ruimtes. De Stad wil preventief werken aan verlies van autonomie bij ouderen.

Dit project werd in december 2018 opgestart. Voor dit project heeft de Stad een budget van 288.682,20euro waarvan 60% gesubsidieerd wordt. De middelen worden vooral ingezet voor personeelskost en werkingskosten (aanwerven van een buurtverbinder en uitvoeren van acties i.k.v. ‘Vierkant tegen eenzaamheid’). 
Ook Mintus kan een buurtverbinder aanwerven en kan renovatie van de seniorenwoningen financieren voor een projectbudget van 581.354,50 euro waarvan ook 60% Europees gesubsidieerd.

Meer info op https://www.ageindependently.eu/

Tour Demo Woningen

Noordgistelhof:

 

Maagdendal: