Langer thuis in eigen huis

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig in zijn vertrouwde omgeving blijven wonen. Toch zijn dagelijkse activiteiten zoals opstaan uit bed, jezelf aankleden en een warme maaltijd bereiden niet voor iedereen evident. Senioren ondervinden soms moeilijkheden om zich te verplaatsen, te telefoneren of om zelfstandig een bad te nemen.

Met kleine aanpassingen kunnen we heel wat hindernissen wegwerken. Een ergotherapeut zoekt met jou naar de best mogelijke oplossing en geeft advies op maat. We begeleiden en ondersteunen jou en je omgeving gedurende het traject.

'Langer thuis in eigen huis’ biedt:

  • gratis advies over hulpmiddelen
  • gratis advies over aanpassingen in je woning en premie-aanvragen
  • oplossingen voor problemen bij dagelijkse handelingen en in de vrije tijd
  • hulp bij het inoefenen van verplaatsingen en het gebruik van hulpmiddelen
  • valpreventie en valscreening

Voorwaarden

  • je bent 60 jaar of ouder

Procedure

Neem contact op met de ergotherapeut voor een afspraak:

T 050 326 326

ergoaanhuis@mintus.be

Bedrag

Het bezoek van de ergotherapeut is gratis. 

Eventuele hulpmiddelen zijn door de cliënt aan te kopen. 

Contactinformatie