Missie en visie van de buurtcentra

“De buurtcentra zijn sociale kruispunten op maat van de Brugse buurten. Samenwerking en partnerschap staan centraal in het verbinden van Bruggelingen met elkaar. Bevorderen van sociale netwerken en levenskwaliteit vormen daarbij de rode draad. Iedereen is welkom met bijzondere aandacht voor inwoners die niet (meer) arbeidsactief zijn, mantelzorgers en mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.”

De rijkdom van Brugge zit in zijn inclusieve en zorgzame buurten, waaraan iedereen kan participeren. Door dichtbij te zijn – in woord en daad – voelt elke Bruggeling zich verbonden.”