Ombudsman stad Brugge

De Ombudsman onderzoekt en bemiddelt in klachten van burgers over diensten van het stadsbestuur, de lokale politie, het OCMW en de intercommunales.

Hij gaat op een onpartijdige manier na of je correct en behoorlijk behandeld bent. Hij bemiddelt tussen jou en de diensten.

Het kan onder meer gaan over:
- een onrechtvaardige behandeling
- een procedure die te lang duurt
- niemand die naar je luistert of je vraag ernstig neemt
- een onbeleefde reactie of geen reactie
- …

De Ombudsman verstrekt ook aanbevelingen aan het bestuur om te komen tot een betere dienstverlening.

Bezoek hier de website van de Ombudsman van de Stad Brugge.

Deel deze pagina