Workshop Design Thinking voor (nog) betere zorg

7
okt
2022

In de Mind & Makerspace (MaM) van Howest Brugge vond vrijdag een workshop ‘design thinking’ plaats. Studenten uit de zorg, medewerkers van welzijnsvereniging Mintus en een zorginnovator staken er de koppen bijeen om de kwaliteit van zorg te verhogen. Dat gebeurt op een innovatieve manier, door linken te leggen tussen verschillende spelers.

Rebecca DENYS, Mintus-zorginnovator: “We zijn als welzijnsvereniging nauw betrokken bij de zorg voor jong en ouder. Kwaliteit staat voorop, maar uit ervaring weten we dat zorgmedewerkers geregeld drempels ervaren in hun job. Daardoor wordt die zorg soms gehypothekeerd. Het kan gaan om kleine dingen, zoals de pennen die gedurig uit een borstzakje vallen wanneer een medewerker voorover buigt om iemand te helpen of in gesprek te gaan. Maar we weten dat ook de elementaire zorg onder druk staat, vaak om praktische en logistieke redenen. Daar een oplossing voor zoeken via innovatieve denkprocessen: het gebeurt allemaal in deze workshop.”

Tijdens de sessie ‘design thinking’ slaan de deelnemers de brug tussen beschikbare kennis, ervaring en innovatieve zorgpistes. Daarvoor steken Mintus, Howest en een aantal bedrijven letterlijk de koppen bijeen.

Lien DEBROUWERE, Mind & Makerspace (MaM): “De sterkte van dit traject is dat we praktijkervaringen koppelen aan een methodiek die mensen uitnodigt om anders naar de dingen te kijken. Thinking out of the box, zoals dat heet. We analyseren waar dingen minder goed lopen, koppelen bevindingen aan innovatieve tools en processen en zoeken naar nieuwe technieken om de zorg verder te verfijnen en verbeteren. Mensen samenbrengen en de blik verruimen is daarvoor essentieel, en dat gebeurt in deze workshop.”

De methodiek voor design thinking komt overgewaaid uit maakindustrie. Het is de bedoeling om telkens te komen tot een perfect geschikt product voor de klant. In dit geval zijn dat zorgverstrekkers en de mensen voor wie ze zorgen. De sessie in MaM focust onder andere op mond- en tandhygiëne bij ouderen, de stresscultuur in de zorgsector, de maaltijden voor cliënten en informatiedoorstroming in de thuiszorg.

Schepen Pablo ANNYS: “Als welzijnsvereniging vinden we het belangrijk om geregeld een vernieuwende kaart te trekken. In dit geval is dat design thinking, waarbij we de stappen van het proces nauwkeurig volgen. Het draait om filtervrij kijken, problemen definiëren, brainstormen, oplossingen bedenken en eventuele prototypes pitchen bij juryleden. Deze aanpak vraagt een open geest en een ruime kijk, maar de meerwaarde is een feit, voor zorgverstrekkers en patiënten. Deelnemers van de workshop leren eruit, versterken elkaar en komen tot innovatieve oplossingen die op het eerste gezicht misschien onhaalbaar leken. We zijn ervan overtuigd dat we zo onze medewerkers en patiënten nog beter kunnen omringen met kwalitatieve zorg, of ‘zorg met een plus’.