Weer familiebezoek in Mintus-woonzorgcentra mogelijk

22
mei
2020

Sinds maandag 18 mei is er onder strikte voorwaarden opnieuw familiebezoek mogelijk in zes van de zeven woonzorgcentra (WZC) van de welzijnsvereniging Mintus. Op basis van de richtlijnen vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, werd een plan van aanpak opgesteld om de bezoeken op een vlotte en vooral veilige manier te laten plaatsvinden, zowel voor de bewoners als voor het personeel.

Veel mensen keken al weken reikhalzend uit om opnieuw op bezoek te kunnen gaan bij een familielid dat in een woonzorgcentrum van Mintus verblijft. Sinds maandag 18 mei kan dit weer, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo mag elke bewoner één keer per week, gedurende maximaal 30 minuten, bezoek ontvangen van één en dezelfde persoon. Vrij bezoek is nog niet mogelijk. Langskomen bij een Mintus-woonzorgcentrum om een familielid te bezoeken, is enkel mogelijk na reservatie op het speciaal daarvoor gecreëerde onlineplatform https://bezoekers.mintus.be.

Pablo Annys, voorzitter Mintus, legt uit: “Iedere bezoeker moet vooraf een verklaring op eer ondertekenen dat ze geen Covid-19-klachten hebben gehad in de 14 dagen die aan het bezoek voorafgaan, en dat ze in de voorbije 14 dagen niet positief getest zijn. Bij aankomst in het woonzorgcentrum wordt de temperatuur van de bezoeker gemeten. Als die hoger is dan 37,5°, kunnen we een bezoek helaas niet toestaan. We vragen ook aan de bezoekers om telkens een eigen mondmasker mee te brengen en bij aankomst de handen te ontsmetten.”

“De bezoeken vinden plaats in een gemeenschappelijke ruimte, zoals de bezoekerscafetaria of een vergaderzaal, en dus niet op de kamer,” zegt Martin Jacques, directeur van WZC Ten Boomgaarde. “Zo vermijden we dat bezoekers zich doorheen het gebouw begeven, met alle risico’s van dien. Het verloop van bezoekers en bewoners wordt van elkaar gescheiden door middel van aparte in- en uitgangen. Uiteraard moet tijdens elk bezoek de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd wordt. Dit wordt ‘afgedwongen’ door middel van lange tafels, of met behulp van plexischermen. Na elk bezoek wordt alles grondig ontsmet.”

Veilige woonomgeving staat voorop

Bewoners die positief getest zijn op Covid-19, en bewoners die in isolatie verblijven, kunnen geen bezoek ontvangen tot de isolatie wordt opgeheven. Een uitzondering hierop vormen de palliatieve bewoners. Hiervoor blijft de huidige regeling van kracht, dat een familielid op afspraak op bezoek kan komen.

Frank Debaere, adviseur seniorenzorg Mintus: “We zijn er ons van bewust dat dit vrij strikte voorwaarden zijn. Maar deze aanpak biedt een familielid of vertrouwenspersoon toch de kans om op bezoek te komen, terwijl het risico op besmetting tot een minimum wordt beperkt. We vragen hierbij uitdrukkelijk om duidelijke afspraken te maken binnen de familiekring over wie als ‘bezoeker’ wordt aangeduid. Voorlopig blijft de toegang tot de woonzorgcentra verboden voor kinderen onder de 12 jaar en voor huisdieren.”

“De personeelsinzet om dit alles mogelijk te maken, valt uiteraard niet te onderschatten,” benadrukt Pablo Annys. “De permanentie in het bezoekerslokaal, de bewoners helpen verplaatsen van en naar de ontmoetingsruimte, de tussentijdse ontsmettingen na elk bezoek… Het zijn bijkomende belastingen bovenop het vele werk dat onze medewerkers al wekenlang uitvoeren. We beseffen ook dat deze regeling heel wat discipline vraagt. Maar alleen zo kunnen we garant staan voor een veilige woonomgeving voor onze bewoners. We kijken hoopvol uit naar de toekomst, en we zijn ervan overtuigd dat we hier goed doorheen zullen komen, zolang iedereen zich aan de afspraken houdt.”

Deel deze pagina