Taxibonnen

Je kan beroep doen op deze dienstverlening indien:
> je je niet meer vlot kan verplaatsen
> je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer
> je niet over een eigen wagen beschikt

Voorwaarden

> minimum 18 jaar
> domicilie hebben in Brugge
> je inkomen een bepaald bedrag niet overschrijdt (max. tweemaal het leefloontarief)

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren bij een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening van Mintus:
Ruddershove 4 te 8000 Brugge
t. 050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be

> Een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening gaat na of je in aanmerking komt.
> Bij goedkeuring van de aanvraag ontvang je een erkenningskaart waarop het aantal toegekende Taxibonnen en de geldigheidsduur staat vermeld.
> Er kunnen maximum 10 Taxibonnen per maand aangekocht worden. Deze zijn te koop in deLokale Dienstencentra.
> Indien gewenst kunnen de Taxibonnen ook aan huis gebracht worden, tegen een vergoeding van 2 euro. Dit kan telefonisch aangevraagd worden in Lokaal Dienstencentrum De Balsemboom.

Meebrengen

> identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
> klevertje van de mutualiteit / ziekenbond
> inkomstengegevens (pensioen, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, gewaarborgd inkomen voor ouderen, kadastraal inkomen, huurinkomsten, ...)
> attest van gezinssamenstelling

Bedrag

Iedere gebruiker heeft maandelijks recht op maximum 10 taxibonnen van 2,50 euro per stuk, met een effectieve waarde van 5 euro per stuk. Elke bon is bij de aangesloten Brugse taxibedrijven het dubbel waard.
Indien gewenst kunnen de taxibonnen ook aan huis gebracht worden, tegen een vergoeding van 2 euro.

Deel deze pagina

Contactinformatie