Snoep & sapjes op Wereldvluchtelingendag

20
jun
2018

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Dat is bijna 1 op de 100 wereldburgers. OCMW Brugge en de verenigingen vroegen dinsdag aandacht voor de problematiek, op de Internationale dag van de Vluchteling. Medewerkers deelden een attentie en een gedicht uit aan het Huis van de Bruggeling, de OCMW-hoofdzetel en Hoogstraat 9. OCMW-voorzitter Dirk De fauw stak de actievoerders een hart onder de riem.

“We willen de bijzonder kwetsbare positie van vluchtelingen blijvend onder de aandacht houden”, onderstreepte de voorzitter. “Dat 65 miljoen burgers op de dool zijn om economische redenen of omdat het leven in hun thuisland gevaarlijk of levensbedreigend wordt, is schrijnend. We vinden het belangrijk dat deze mensen degelijke opvang en begeleiding krijgen. Als wij onze opvang goed organiseren en focussen op de kwaliteiten van mensen, kunnen we écht over integratie en samenleven spreken.”

Het OCMW is in brede zin betrokken bij de opvang en begeleiding van vluchtelingen. De fauw: “We bieden toeleiding naar taallessen Nederlands en naar het inburgeringstraject van het Agentschap Integratie en Inburgering. We proberen ook de kansen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt te vergroten en zoeken naar een haalbare en gepaste opleiding en arbeidsbegeleiding voor al wie zich als asielzoeker aanmeldt.”

Voor de opdracht werkt het OCMW samen met verschillende partners. Dat gebeurt ook in het kader van “Brugge Werkt”, een project dat 50 erkende vluchtelingen wil begeleiden in hun zoektocht naar duurzame tewerkstelling. “Het project wordt georganiseerd vanuit de Stad, met de steun van VDAB, VZW Mentor, Resoc, Voka, Unizo, Agentschap Integratie en Integratie en Het huis van Leren”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

Deel deze pagina