Mobiliteit vergroten, valrisico beperken

28
jun
2023

Een unieke bewegingstool om zelfredzaamheid bij ouderen te vergroten en het valrisico terug te dringen: dat is Digirehab. De nieuwe app is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen welzijnsvereniging Mintus, het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en KU Leuven – Brugge. De projectpartners stelden hun realisatie dinsdag aan pers en publiek voor.

Kurt CLAEYS, professor Revalidatiewetenschappen KU Leuven,: “Van maart 2022 tot maart 2023 sloegen KU Leuven - Brugge, het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen (WGK) en Mintus de handen in elkaar voor Digirehab. We implementeerden een smartphone- en web-based applicatie in de ouderenzorg om het valrisico te screenen op een wetenschappelijke manier. Het gepersonaliseerde oefenprogramma van de app testten we in drie Brugse woonzorgcentra (WZC’s) en in de thuiszorg. De resultaten waren opvallend: het oefenprogramma verhoogt de zelfredzaamheid bij ouderen, verbetert hun stappatroon en vermindert het valrisico fors.”

Zowel de patiënten als de zorgverstrekkers –kinesitherapeuten en verpleegkundigen – geven aan dat Digirehab een immens verschil maakt voor de doelgroep. De resultaten van dit project zijn intussen door twee KU Leuven-studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie verwerkt in een masterproef. De samenwerking over domeinen en organisaties heen, heeft tot deze positieve resultaten geleid.

Katalien DENDOOVEN, algemeen directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: “Onze thuisverpleegkundigen komen vaak bij mensen met een verhoogd valrisico of beperkte mobiliteit. We denken als organisatie graag mee met onze patiënten en mantelzorgers over hoe we maximale preventie en ondersteuning kunnen bieden in het dagelijks leven. Door kennis uit te wisselen met patiënten, mantelzorgers, artsen én kinesisten komen we tot vernieuwde inzichten. Digirehab is daar het resultaat van. Met deze gepersonaliseerde app verhogen we de bewegingsgraad van ouderen aanzienlijk. De zorgbehoefte daalt er opvallend door, en dat is een mooie vaststelling.”

Digirehab werd uitgetest in drie woonzorgcentra en ook in de thuisomgeving van senioren met een zorgvraag.

Jean VAN HOORNWEDER, kinesitherapeut Mintus: “Dit onderzoeksproject heeft een grote maatschappelijke waarde. Door samenwerking en innovatieve technologie tillen we ouderenzorg naar een hoger niveau. Dankzij Digirehab pakken we het valrisico aan en verbetert de levenskwaliteit. Onrechtstreeks neemt deze technologie een stuk werklast weg bij zorgverstrekkers. Dit kan soelaas bieden voor het groeiende personeelstekort in de sector.”

Ook WZC-bewoners beamen dat Digirehab een positieve impact heeft op de kwaliteit van het leven.

Christine VAN PARYS, bewoner WZC Van Zuylen: “De weken die ik voltooid heb met de training Digirehab vond ik persoonlijk een succes. Het is zelfs jammer dat de periode waarin ik het oefenprogramma volgde, zo kort was. Iedereen die deelnam, zal er volgens mij de positieve invloed van ondervinden.”

Bart DEGRYSE, projectmanager innovatie Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: “In totaal namen via het Wit-Gele Kruis een twintigtal patiënten met een verhoogd valrisico deel aan het project. Ze oefenden wekelijks thuis, onder begeleiding van een referentieverpleegkundige ergonomie. Het positieve effect was snel duidelijk. Ook voor onze thuisverpleegkundigen is het hartverwarmend om te zien hoe een relatief kleine inspanning, de mobiliteit en zelfredzaamheid van onze patiënten versterkt.”

Aansluitend op dit project start KU Leuven een postdoctoraal project op in samenwerking met Mintus. De parameters die het valrisico verhogen, worden verder onderzocht in het bewegingslabo op de Brugse KU Leuven-campus.