Brugge maakt de mantelzorger wegwijs

21
okt
2021

Bekijk hier onze videoreportage:

Stad Brugge, OCMW Brugge en het Brugs Mantelzorgnetwerk willen de vele mantelzorgers in onze stad sterk ondersteunen. Daarom is de Brugse Mantelzorglijn gelanceerd. Mantelzorgers kunnen voortaan bellen naar 050 32 68 00 met vragen over bijvoorbeeld de Brugse Mantelzorgpremie, het zorg- en ondersteuningsaanbod, ontmoetingsplaatsen voor mantelzorgers, enzovoort.

“De nieuwe Mantelzorglijn wordt tijdens de kantooruren bemand door deskundige medewerkers,” zegt Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken en voorzitter van OCMW-welzijnsvereniging Mintus. “Zij zijn niet alleen op de hoogte van het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod in Brugge; ze hebben ook oor voor de noden van de beller, zoeken mee naar oplossingen en garanderen een vlotte doorverwijzing naar de bestaande hulpverlening.”

Om mantelzorgers optimaal te kunnen helpen, werd ook werk gemaakt van een overzichtelijke “digitale wegwijs”.

“Voor veel mantelzorgers is het niet altijd duidelijk waar ze met hun vragen terechtkunnen,” zegt Pieter Marechal, schepen van Welzijn. “Daarom ontwikkelden we voor onze stad een centrale mantelzorgpagina op www.brugge.be/mantelzorg. Deze website maakt mantelzorgers in Brugge wegwijs op het vlak van vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen, infosessies, enzovoort.”

“We hopen dat iedereen die vrijwillig zorgt voor een thuiswonende, zorgbehoevende dierbare met de Brugse Mantelzorglijn en de nieuwe webpagina, voortaan makkelijker de weg vindt naar hulp op maat,” zegt Naomi De Bruyne, coördinator Steunpunt Mantelzorg.

Deze actie is een initiatief van “Brugge draait om mensen” en het Brugs Mantelzorgnetwerk.