KDV De Kleine Wereld viert 20ste verjaardag

12
jun
2024

Sinds de oprichting op 1 januari 2004 is het Brugse kinderdagverblijf “De Kleine Wereld” (voorheen KDV De Blauwe Lelie) uitgegroeid van een bescheiden opvanglocatie met 54 plaatsen, tot een uitgebreide en flexibele opvang voor 106 kinderen. De 20e jubileumverjaardag werd zaterdag 8 juni gevierd, tijdens een familienamiddag met grime, een springkasteel, clowns en een creatief atelier. 

De voorbije twee decennia heeft kinderdagverblijf De Kleine Wereld op Ruddershove een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. Onder de paraplu van de OCMW-welzijnsvereniging De Blauwe Lelie biedt De Kleine Wereld een breed gamma van diensten voor jonge kinderen.

Pablo ANNYS, schepen van sociale zaken en voorzitter van De Blauwe Lelie: “Thuisopvang voor zieke kinderen, flexibele opvang op zaterdag en opvang tijdens de vroege en late uren: in De Kleine Wereld bieden we het allemaal aan. De uitbreiding van deze dienstverlening is een antwoord op de verschillende behoeften van jonge ouders en kinderen in onze samenleving.”

Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de werkomstandigheden van de ouders, heeft De Kleine Wereld flexibele openingsuren. Het kinderdagverblijf is – deels op aanvraag - open van 6 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds, van maandag tot vrijdag. Op zaterdag kunnen kinderen er terecht van 7 tot 18 uur. 

Pablo ANNYS:  “Deze aanpak helpt ouders om hun werk en gezin beter te combineren. Bovendien betalen ouders een bijdrage die afhankelijk is van hun belastbaar inkomen. Gezinnen met meerdere kinderen kunnen dus rekenen op prijsverlaging.”

Kind staat centraal

In de pedagogische visie van De Kleine Wereld – en bij uitbreiding alle opvanginitiatieven van De Blauwe Lelie - staat het kind centraal.

Tim MAENHOUT, directeur Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie: “We hebben voortdurend aandacht voor veiligheid, individuele ontwikkeling en het bevorderen van zelfstandigheid. Sinds 2023 werken we met verticale leefgroepen. Daardoor blijven kinderen in dezelfde groep zo lang ze hier opvang krijgen. Het versterkt de band met de andere kinderen en hun begeleiders.”


Ook ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel van de werking van De Kleine Wereld. 

Tim MAENHOUT: “We bieden hier wenmomenten voor nieuwe kinderen aan, om de overgang naar de opvang te vergemakkelijken. Jaarlijks organiseren we verschillende ouderactiviteiten en via kindbesprekingen, en via de website en sociale media houden we de ouders op de hoogte van het reilen en zeilen in de opvang.”

Innovatief  & duurzaam 

Sinds kort participeert het kinderdagverblijf ook in het internationale “BE-In”-project, dat focust op verbinding met ouders. De kindbegeleiders van De Kleine Wereld volgen geregeld vormingen om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. Bovendien is er een innovatieve en duurzame samenwerking met het luierrecyclagebedrijf Woosh.

Pablo ANNYS: “Sinds de oprichting heeft De Kleine Wereld zich voortdurend aangepast en verbeterd. De opgedane ervaring van de voorbije 20 jaar en ruime samenwerking met andere kinderopvanglocaties van De Blauwe Lelie, toont aan dat inclusie en kwaliteit in opvang hier centraal staan.  We blijven ook in de toekomst evolueren en investeren in de best mogelijke zorg en ondersteuning voor kinderen en hun ouders.”