Indiase verpleegkundigen starten in Brugse WZC's

6
apr
2022

Maar liefst 12 Indiase verpleegkundigen zijn sinds kort aan de slag in Brugse woonzorgcentra. Acht van hen werken in de WZC’s van Mintus, vier anderen in WZC Westervier & Herdershove (Curando). De tewerkstelling is een gezamenlijk project van Mintus, vzw Curando, vzw Exalta en vzw IVV uit Gent. VDAB en het Agentschap Integratie & Inburgering gaven het traject mee vorm. Zo willen de partners een gedeeltelijk antwoord bieden op de heersende krapte op de arbeidsmarkt.

Pablo ANNYS (Mintus): “Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de zorgsector is niet nieuw, maar de nood is op dit moment bijzonder prangend. We wilden niet achterwege blijven en hebben de handen in elkaar geslagen met een aantal partners om het probleem op te lossen. In overleg met ODEPC, de ‘VDAB’ uit de Indiase regio Kerala, werd een selectie georganiseerd voor geschoolde verpleegkundigen. De regio heeft een overaanbod aan dit soort werkkrachten. 3.000 kandidaten boden zich bij ODEPC aan, uiteindelijk stroomden er 30 door naar de opleiding. 22 van hen haalden de eindmeet.”

Het Lourdes Hospital in Kochi (Kerala) bood de opleidingsfaciliteiten aan, de opleiding van de studenten ging al van start in augustus vorig jaar.

Frances MARTENS (Stuurgroep Dignitas): “De studenten namen deel aan twee uitgebreide modules. Ze kregen Nederlandse les van een Vlaamse taaldocente. Taalkennis is immers essentieel om hier te kunnen communiceren met bewoners en collega’s in de WZC’s. Daarnaast volgden de kandidaten de modules geriatrie en psychiatrie, omdat die onderwerpen in de Indiase opleiding minder aan bod komen.  IVV Gent, het instituut voor verpleegkundigen, verzorgde dit laatste luik. Het onderwijstraject loopt van deze mensen loopt na hun aankomst hier verder door, aangezien het Indiase diploma van verpleegkundige in Europa niet erkend is.”

De Indiase collega’s starten in de WZC’s dus officieel als zorgkundige. Het diploma van verpleegkundige kunnen ze na een jaar in België behalen, via een verkort traject. De vrijstellingen hiervoor kregen ze na een streng assessement. Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

Hendrik DEVRIENDT (adjunct-algemeendirecteur Curando): “Belangrijk is dat we dit hele project op een ethische en duurzame manier vorm geven, in tegenstelling tot andere initiatiefnemers. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd aan de deelnemers, ze krijgen een loon volgens de geldende barema’s en hebben dezelfde rechten en plichten als andere collega’s. Deze mensen beschikken allemaal over een reguliere werk- en verblijfsvergunning en bovendien houden we rekening met de economische situatie in hun thuisland. Deze arbeidsmigratie mag de lokale gezondheidssector in Kerala niet ontwrichten. Gezien het grote overschot aan goed opgeleide verpleegkundigen daar, zal dit niet gebeuren.”

Werkgevers Mintus, Curando en Exalta bieden de Indiase ploeg alvast een warm onthaal en goede omkadering. Ze krijgen tegen betaling degelijke huisvesting, er is begeleiding bij de administratie en coaching op de werkvloer. Een ethische commissie volgt het project van nabij op. Er wordt intussen een project uitgewerkt dat ook de ouderenzorg in Kerala, India verder kan versterken. De deelnemers zijn enthousiast, al is het natuurlijk nog even wennen op Belgische bodem.

Sneha PADAYATTY: “Het is voor ons al lang een droom om te kunnen werken in een Europees land. Toen we de oproep voor het project zagen, hadden er vertrouwen in omdat onze overheid het verhaal ondersteunde. Dat we in een ontwikkeld land en stabiel land als België kunnen beginnen werken, is fijn. De werkomgeving is veilig en we zijn al hartelijk onthaald. Het eerder koude weer zijn we niet gewend, maar we zijn toch blij dat we mogen starten als zorgkundige in Brugge.”

Schepen Pablo ANNYS: “We zijn bijzonder opgetogen dat we onze zorg met een internationale boost kunnen versterken en verduurzamen. Hier varen de Brugse woonzorgcentra en hun bewoners wel bij. Het is de bedoeling is dat de medewerkers meerdere jaren in België blijven, al zijn ze daar contractueel niet toe verplicht. Wie dat wenst, kan na één jaar familieleden laten overkomen. Als projectpartners zullen we samen met Curando en Exalta blijven inzetten op duurzame arbeidsmigratie. De voorbereidingen voor een tweede lichting zijn volop aan de gang, zodat we in januari 2023 een nieuwe lichting kunnen ontvangen.”