Globale Ontmoeting voor kwetsbare doelgroepen heropgestart

20
jan
2021

De ‘sociale afstand’ en beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis hebben een grote impact, zeker ook op het algemeen welbevinden en het leven van kwetsbare doelgroepen. Sociaal-culturele werkers maken zich al sinds het begin van de crisis zorgen over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die zij in normale tijden aan deze mensen bieden.

In Brugge werden oplossingen gevonden in de vorm van onder meer het project “Vitamine S./L’Essentiel” vanuit vzw Wieder, een vereniging waar armen het woord nemen, en het samenwerkingsverband “Globale Ontmoeting – op gepaste afstand”. Deze samenwerking is nu, voor de tweede keer sinds het begin van de coronacrisis, opgestart in Buurtcentrum Van Volden.

De samenwerkende organisaties willen met de “Globale Ontmoeting” dak- en thuislozen samenbrengen in een warme omgeving, met respect voor alle coronamaatregelen, als mogelijk antwoord op vereenzaming. De “Globale Ontmoeting” streeft ernaar om opnieuw 150 kwetsbare Brugse burgers te bereiken. De ontmoetingsmomenten vinden plaats, elke woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17.30 uur in Van Volden, aan het Joris Dumeryplein.

“Globale Ontmoeting – op gepaste afstand” is een samenwerking tussen alle Brugse organisaties die kwetsbare doelgroepen ondersteunen: Inloophuis ’t Sas, Ûze Plekke, Kantel, Jongerenwerking ’t Salon, Mintus, OCMW Brugge en vzw Wieder.