Gezond en fit in eigen huis

11
okt
2021

Tegen 2030 zal 1 op 3 Bruggelingen ouder zijn dan 65 jaar. Vives, Mintus, OCMW Brugge en het stadsbestuur slaan daarom de handen in elkaar. De komende maanden organiseren ze 5 infosessies om de inwoners van verschillende Brugse buurten preventief te informeren over diverse zorg- en ondersteuningsmogelijkheden om gezond en fit ouder te worden in eigen huis.

Pieter MARECHAL, schepen van welzijn: “We willen onze inwoners inspireren om preventief na te denken over hun oude dag zodat ze op latere leeftijd zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen."

De deelnemers krijgen tijdens de infosessies de kans om zelf aan de slag te gaan en te experimenteren met de zowel de klassieke ondersteuningsmiddelen als de innovatieve zorgtechnologie binnen het vernieuwde zorgaanbod van Mintus. De vernieuwing van dit aanbod gebeurde op basis van een marktonderzoek van de hogeschool VIVES.

Rebecca DENYS, zorginnovator bij Mintus: “Door de samenwerking met VIVES kunnen we kwalitatief en wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning aanbieden. We hopen zo nog beter in te kunnen spelen op de noden van thuiswonende ouderen en hun omgeving of mantelzorgers."

Een eerste infosessies ‘Gezond en fit in eigen huis’ vond plaats in dienstencentrum De Balsemboom en Den Heerd. Er staan voorlopig nog 3 sessies op de agenda. Ze kaderen binnen het Europese project ‘Age’in’.

Pablo ANNYS, schepen voor sociale zaken: “Samen met partners uit Engeland, Frankrijk en Nederland wisselen we binnen dit project expertise en ervaringen uit rond onder meer vernieuwende technologieën, woningaanpassingen en sociale innovaties. Zo kunnen we de levenskwaliteit van onze thuiswonende oudere Bruggelingen zoveel mogelijk verbeteren."

Agenda – ‘Gezond en fit in eigen huis’:

26/11/2021 van 14-16u buurtcentrum d' Oude Stoasie: 050 32 63 40
25/02/2022 van 14-16u buurtcentrum Ter Leye: 050 32 60 10
22/04/2022 van 14-16u buurtcentrum Ten Boomgaarde: 050 32 78 40