Gedichtenwandeling met “mooie woorden” brengt hulde aan Mantelzorgers

23
jun
2021

Stad en OCMW Brugge werken met Brugs Mantelzorgnetwerk
nieuw mantelzorgbeleid uit

 

Nog tot en met 7 juli kan je in Brugge een “Gedichtenwandeling” maken. Die wordt georganiseerd in het kader van de “Dag van de Mantelzorg” op 23 juni. Woorden en teksten van mantelzorgers en anderen die deze zorg een warm hart toedragen, sieren de Brugse binnenstad op een parcours van ongeveer 5 kilometer.

De “Dag van de Mantelzorg” én de Gedichtenwandeling willen de aandacht vestigen op de brede inzetbaarheid van mantelzorgers en de noden die zij zelf ervaren.

“Mantelzorg is iets waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen,” zegt Naomi De Bruyne, coördinator van Steunpunt Mantelzorg. “Als een naaste, een vriend of een familielid plots zorg nodig heeft, zijn mensen uit de onmiddellijke omgeving vaak de eersten die bijspringen. Ze doen dit belangeloos, en dat maakt mantelzorg zo uniek. Het is de meest verspreide en minst opvallende zorg voor duizenden mensen, en ze is onmisbaar.”

“Mantelzorg” is iets dat mensen bezighoudt. Dat bewijst de Gedichtenwandeling die nog tot en met 7 juni te zien is op tal van plaatsen in Brugge. De teksten langs het parcours zetten mantelzorg op een bijzondere manier in de bloemetjes. Ze werden geschreven door mantelzorgers zelf en ook door mensen die hen een warm hart toedragen. Ook de Brugse dichter Frederik De Laere schreef een tekst. Die hangt uit in het Arentshof.

“Deze Gedichtenwandeling is een sobere maar aangrijpende manier om onze stille zorgkrachten in de bloemetjes te zetten,” zegt Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken. “Een kaartje met het traject van de wandeling kan je afhalen in de buurtcentra van Mintus, het Huis van de Bruggeling, in alle filialen van de stadsbibliotheek en bij de toeristische dienst.”

Op de “Dag van de Mantelzorg” wordt ook de aandacht gevestigd op het Brugs Mantelzorgnetwerk. Dat is een relatief nieuw netwerk, dat alle betrokkenen in Brugge duurzaam wil ondersteunen.

“Met het Brugs Mantelzorgnetwerk beantwoorden we de nood aan volledige en actuele informatie,” zegt Pablo Annys. “Vaak zien mantelzorgers door het administratieve bos de bomen niet meer. Ze hebben baat bij uitleg over tegemoetkomingen, attesten, verlofstelsels en nog veel meer. Het netwerk helpt ze een handje. Er vinden, in normale tijden, ook ontmoetingen met gelijkgestemden plaats. Zij kunnen bijpraten bij koffie en taart tijdens de ‘Mantelzorgcafés’. Zo proberen we duurzame verbondenheid te creëren in een zorgsector die soms weinig zichtbaar maar absoluut onmisbaar is in onze samenleving.”

“Samen met mantelzorgers en verschillende organisaties, zoals het Brugs Mantelzorgnetwerk, hebben we de voorbije maanden gewerkt aan een nieuw mantelzorgbeleid,” zegt Pieter Marechal, schepen van Welzijn. “Hiermee willen we beter inspelen op de bestaande noden van de mantelzorgers in onze stad. We verhogen niet alleen de mantelzorgpremie voor financieel kwetsbare mantelzorgers, maar streven ook naar een goede doorverwijzing en ondersteuning op maat.”

Het Brugs Mantelzorgnetwerk  wordt gevormd door Stad Brugge, OCMW Brugge, Mintus-buurtcentra, Steunpunt Mantelzorg, Coponcho, Samana, Okra Zorgrecht, Liever Thuis LM, Ons Zorgnetwerk, Similes en Familiehulp.