UPDATE FAQ - coronacrisis & preventie in WZC's en CDV's

16
Apr
2020

UPDATE 13 mei 2020

Op advies van de overheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn sinds 12 maart 2020 strikte voorzorgsmaatregelen van kracht. Die moeten de verspreiding van het Covid -19 virus (corona) blijven tegengaan. Deze richtlijnen moeten senioren en kwetsbare personen, maximaal beschermen.

De maatregelen voor onze woonzorgcentra (wzc's) roepen heel wat vragen op bij families en naasten van bewoners. We geven hier de nodige antwoorden en meest recente updates.

Hoe kan ik het contact onderhouden met mijn familielid in het wzc?

  • Er worden regelmatig foto’s van activiteiten gepost op Facebook.
  • Via Skype (op de afgesproken momenten).
  • Telefonisch (op de afgesproken momenten).

Wanneer kan ik opnieuw op bezoek komen?

Vanaf 18 mei geeft de overheid de mogelijkheid om opnieuw bezoek toe in de wzc's, maar wel volgens bepaalde strikte richtlijnen. Zo is kamerbezoek nog niet mogelijk en moet, naast het verplicht dragen van een mondmasker, ook de sociale afstand van minimaal 1,5 meter worden gerespecteerd. Er mag slechts 1 vaste bezoeker per bewoner langskomen.
Een bezoek wordt op voorhand aangevraagd via de onlinetool of telefonisch. Voor meer informatie kan u zich wenden tot het wzc zelf.

Bezoek bij Covid-positieve bewoners is nog niet toegelaten.

In WZC Minnewater werd ervoor gekozen nog geen bezoek toe te laten.

Kan ik een bewoner uit het wzc naar huis halen?

Dit kan, maar de bewoner mag pas terugkeren naar het wzc wanneer de hele corona-crisis achter de rug is en alle maatregelen voor de wzc's zijn opgeheven.

Is het nog veilig wonen in het wzc?

Momenteel is het aantal besmettingen, zowel bij bewoners als bij medewerkers, onder controle. Alle richtlijnen van de Vlaamse overheid worden strikt nageleefd. Op bepaalde vlakken zijn we zelfs strenger dan deze richtlijnen voorschrijven. Dit is in het belang van bewoners en medewerkers.
In twee van onze wzc's is een Covid-afdeling gecreëerd waar bewoners met Covid-19 samen worden verzorgd.

Zijn al veel medewerkers ziek geworden door het coronavirus?

Momenteel zijn er niet veel zieken door het coronavirus binnen de wzc's van Mintus.


Is er nog voldoende personeel om voor de bewoners te zorgen?

Momenteel zijn er geen personeelstekorten. De vaste personeelsequipe wordt aangevuld met medewerkers van andere diensten, die momenteel gesloten zijn. We doen ook beroep op interim-verpleegkundigen en -zorgkundigen.


Wat als een bewoner besmet is?

Van het moment dat een bewoner besmet is (bevestigd door een positieve test, of bij het vertonen van symptomen) zal deze in contact-druppelisolatie worden geplaatst. Dit wil zeggen dat hij de kamer niet mag verlaten. De medewerkers zullen een masker, een overschort en handschoenen dragen (en in sommige gevallen ook een spatbril of faceshield).
Het afval, de was van het bed- en badlinnen en de afwas worden apart verwerkt. Voor de persoonlijke was raden we aan deze door de wasserij van het wzc te laten doen.
In de twee voorzieningen met een Covid-afdeling worden deze bewoners verhuisd naar deze afdeling.


Worden nog nieuwe bewoners opgenomen in de wzc's van Mintus?

Voor nieuwe bewoners vanuit de thuissituatie is er een opnamestop. Nieuwe bewoners kunnen vanuit het ziekenhuis, een ander wzc of een kortverblijf wel onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen. Er zal voorafgaand aan de opname steeds een corona-test moeten worden uitgevoerd. Enkel wanneer het resultaat negatief is, kan de opname gebeuren.


Worden bewoners van de wzc's nog opgenomen in het ziekenhuis?

Momenteel is er voldoende opnamecapaciteit in de ziekenhuizen en kunnen bewoners van de wzc's dus opgenomen worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de huisarts, de CRA, de bewoner, familie en de geriater van het ziekenhuis. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eerder besproken vroegtijdige zorgplanning.

Kunnen geplande onderzoeken in het ziekenhuis nog doorgaan?

Indien dit gaat over dringende onderzoeken of onderzoeken die omwille van de medische toestand niet kunnen worden uitgesteld, kunnen deze nog doorgaan.
Alle andere onderzoeken worden uitgesteld.
Het vervoer naar het ziekenhuis voor deze onderzoeken gebeurt altijd met erkend ziekenvervoer.

Kan ik afscheid nemen van een familielid dat in het wzc woont en zich in terminale fase bevindt?

Dit kan, met maximaal 2 personen en voor maximaal een half uur.
Indien de bewoner (mogelijk) corona-positief is, zal worden gevraagd een aantal extra voorzorgsmaatregelen na te leven.

Worden de bewoners en medewerkers van de wzc's getest op corona?

Ondertussen zijn alle bewoners en medewerkers van onze wzc's getest.
Verder wordt er nog getest bij bewoners en medewerkers die symptomen vertonen. De bewoners worden getest in het woonzorgcentrum zelf, de medewerkers richten zich hiervoor tot de triagepost.


Is er voldoende beschermingsmateriaal in de wzc's?

Momenteel is er nog voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar.
Ook ontsmettingsmateriaal is er voldoende aanwezig.


De cdv's (Centra voor Dagverzorging) zijn sinds 16 maart gesloten voor onbepaalde duur.

Is er een andere vorm van opvang mogelijk?

Nee, maar onze medewerkers proberen in de thuissituatie maximale ondersteuning in te schakelen waar nodig. De bezoeker van het cdv wordt opgebeld en opgevolgd. Als er in de loop van de crisis bijkomende vragen zijn, kan de bezoeker altijd de verantwoordelijke van het cdv contacteren.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met het woonzorgcentrum. 

Ook Stad Brugge doet er alles aan om (kwetsbare) senioren tijdens de coronacrisis maximaal te ondersteunen. Raadpleeg de info via deze link.

Deel deze pagina