SVK verhuurt eerste BEN-woning in Brugge

8
nov
2021

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) in Brugge verhuurt voor het eerst een bijna-energieneutrale of BEN-woning. De rijwoning aan de Hogeweg was sinds 2003 eigendom van het SVK. Omdat het pand sterk verouderd was, werd beslist om de woning te slopen en te vervangen door een nieuwbouw. Binnenkort trekt er een jong gezin in dat al geruime tijd op de wachtlijst voor sociale huisvesting stond.

Er zijn heel wat elementen die van dit huis een BEN-woning maken: ultra-isolerende beglazing, een duurzame verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie, een uitgekiende ventilatie, enzovoort.

Bekijk hier de videoreportage:

“We hebben de huidige standaard voor nieuwbouwwoningen als referentie genomen en onze nieuwbouw langs de Hogeweg erop gebaseerd,” zegt Mark Vandenbossche, coördinator van Welzijnsvereniging SVK Brugge. “Vanaf nu kunnen we dus een bijna energieneutrale woning verhuren. Verwarming, ventilatie, koeling en warm water vragen in deze woning slechts een minimum aan energie. Die energie wordt grotendeels uit zonnepanelen gehaald, en is dus groen en milieuvriendelijk.”

De realisatie was in handen van SVK en Welzijnsvereniging Mintus. Ze konden voor ontwerp, opvolging en begeleiding rekenen op Architectuurburo Marc Mortier.

“Door deze specifieke aanpak was de renovatie een bijzonder leerrijk traject voor alle betrokkenen,” zegt Steve Vantroostenberghe van de Technische Dienst Mintus. “De samenwerking met een externe architect werkte inspirerend voor Mintus. We hebben meer dan ooit aandacht besteed aan energiezuinigheid en een duurzaam werkklimaat. Het resultaat is een woning met een moderne architectuur, met drie slaapkamers, die voorzien is van alle hedendaagse technieken.”

Voor de renovatie ging het SVK niet over één nacht ijs. Het project kostte ongeveer 270.000 euro zonder btw, en werd gerealiseerd met respect voor mens en milieu. Zo werden de schilderwerken uitbesteed aan maatwerkbedrijf Footstep. Footstep biedt tewerkstelling aan mensen die niet terechtkunnen in het gewone arbeidscircuit.

Een jong gezin met kinderen neemt nu zijn intrek in deze BEN-woning, via een verhuurcontract bij SVK. De nood aan betaalbare gezinswoningen voor mensen met een beperkt budget blijf groot, onderstreept Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken en voorzitter van Mintus. Deze woning moet de nood helpen lenigen. “Elk jaar melden zich bij de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen meer dan 6000 nieuwe kandidaat-huurders die dak- of thuisloos zijn, of het dreigen te worden. In totaal staan in Vlaanderen meer dan 73.000 gezinnen op een wachtlijst voor sociale huisvesting. Dat zijn cijfers waar we niet omheen kunnen. Ook in Brugge waren er dit jaar al 444 nieuwe aanmeldingen; meer dan 3000 gezinnen wachten hier op een sociale huurwoning. Met het SVK dragen we ons steentje bij om de nood te lenigen. Wij beschikken over 182 privaat gehuurde woningen en 57 eigendommen, zoals dit gloednieuwe en energiezuinige pand aan de Hogeweg.”