Noodoproeptoestel

Je woont nog zelfstandig thuis, maar je voelt je soms onzeker of angstig om ten val te komen, en je dan geen hulp kan inroepen?  Een noodoproepsysteem kan hierbij een oplossing bieden.  

Het noodoproeptoestel wordt bij je thuis geplaatst door een medewerker van een externe firma.

Voorwaarden

> 65 jaar of ouder zijn
> inwoner zijn van Brugge
> beschikken over een vast telefoontoestel

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren bij een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening van het OCMW Brugge:
Ruddershove 4 te 8000 Brugge
t. 050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> contactgegevens van de contactpersonen (naam, adres en telefoonnummer)
> contactgegevens huisarts (naam, adres en telefoonnummer)
> inkomstengegevens (pensioen, gewaarborgd inkomen voor ouderen, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, kadastraal inkomen)
> klevertje mutualiteit

Bedrag

De huurprijs van het alarmtoestel wordt berekend op basis van het maandelijks inkomen. De aansluitingskost bedraagt 54,45€.

De maandelijkse huurprijs bedraagt:

voor alleenstaanden:
< 800 euro: 14 euro
tussen 800 en 2.000 euro: 16 euro
> 2.000 euro: 19 euro

voor echtparen:
< 920 euro: 14 euro
tussen 920 en 2.500 euro: 16 euro
> 2.500 euro: 19 euro

Contactinformatie