Bezoekteam

Samen met de Senioren Advies Raad en de dienst Welzijn van Stad Brugge maakt het Bezoekteam werk van een warm Brugge. We zoeken vrijwilligers om huisbezoeken te brengen bij kwetsbare ouderen. Interesse?

Neem contact op met Ann Dendooven op 050 32 78 90 of mail naar dienstencentra@mintus.be